Selective retention

Rate this post

Selective retention là gì?

Selective retention có nghĩa là Khắc họa

Selective retention có nghĩa là Khắc họa
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

Khắc họa Tiếng Anh là gì?

Khắc họa Tiếng Anh có nghĩa là Selective retention.

Ý nghĩa – Giải thích

Selective retention nghĩa là Khắc họa.

Đây là cách dùng Selective retention. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Selective retention là gì? (hay giải thích Khắc họa nghĩa là gì?) . Định nghĩa Selective retention là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Selective retention / Khắc họa. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Selective retention mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Selective retention .

Read More:   급료 tiếng hàn là gì?
Check Also
Close
Back to top button