Second row center safety belt retractor

Rate this post

Second row center safety belt retractor là gì?

Second row center safety belt retractor có nghĩa là Cái móc khóa dây đai an toàn ở giữa hàng ghế thứ hai

Second row center safety belt retractor có nghĩa là Cái móc khóa dây đai an toàn ở giữa hàng ghế thứ hai.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Cái móc khóa dây đai an toàn ở giữa hàng ghế thứ hai Tiếng Anh là gì?

Cái móc khóa dây đai an toàn ở giữa hàng ghế thứ hai Tiếng Anh có nghĩa là Second row center safety belt retractor.

Ý nghĩa – Giải thích

Second row center safety belt retractor nghĩa là Cái móc khóa dây đai an toàn ở giữa hàng ghế thứ hai..

Đây là cách dùng Second row center safety belt retractor. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Second row center safety belt retractor là gì? (hay giải thích Cái móc khóa dây đai an toàn ở giữa hàng ghế thứ hai. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Second row center safety belt retractor là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Second row center safety belt retractor / Cái móc khóa dây đai an toàn ở giữa hàng ghế thứ hai.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Read More:   Duct

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Second row center safety belt retractor mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Second row center safety belt retractor.

Check Also
Close
Back to top button