Seat backrest thermo-electric device

Rate this post

Seat backrest thermo-electric device là gì?

Seat backrest thermo-electric device có nghĩa là Thiết bị nhiệt điện cho lưng ghế (sưởi lưng ghế bằng điện)

Seat backrest thermo-electric device có nghĩa là Thiết bị nhiệt điện cho lưng ghế (sưởi lưng ghế bằng điện).
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Thiết bị nhiệt điện cho lưng ghế (sưởi lưng ghế bằng điện) Tiếng Anh là gì?

Thiết bị nhiệt điện cho lưng ghế (sưởi lưng ghế bằng điện) Tiếng Anh có nghĩa là Seat backrest thermo-electric device.

Ý nghĩa – Giải thích

Seat backrest thermo-electric device nghĩa là Thiết bị nhiệt điện cho lưng ghế (sưởi lưng ghế bằng điện)..

Đây là cách dùng Seat backrest thermo-electric device. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Seat backrest thermo-electric device là gì? (hay giải thích Thiết bị nhiệt điện cho lưng ghế (sưởi lưng ghế bằng điện). nghĩa là gì?) . Định nghĩa Seat backrest thermo-electric device là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Seat backrest thermo-electric device / Thiết bị nhiệt điện cho lưng ghế (sưởi lưng ghế bằng điện).. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Read More:   Dusts sand

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Seat backrest thermo-electric device mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Seat backrest thermo-electric device .

Check Also
Close
Back to top button