School

Rate this post

School là gì?

School có nghĩa là  trường học

School có nghĩa là  trường học
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giáo dục.

 trường học Tiếng Anh là gì?

 trường học Tiếng Anh có nghĩa là School.

Ý nghĩa – Giải thích

School nghĩa là  trường học.

Đây là cách dùng School. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giáo dục School là gì? (hay giải thích  trường học nghĩa là gì?) . Định nghĩa School là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng School /  trường học. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề School mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về School .

Read More:   Deputy General Director of Viet Nam News Agency tiếng Anh là gì?
Check Also
Close
Back to top button