Saw gumming (n)

Rate this post

Saw gumming (n) là gì?

Saw gumming (n) có nghĩa là giũa cưa, sửa cưa ( cho sắc, bén )

Saw gumming (n) có nghĩa là giũa cưa, sửa cưa ( cho sắc, bén )
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Gỗ.

giũa cưa, sửa cưa ( cho sắc, bén ) Tiếng Anh là gì?

giũa cưa, sửa cưa ( cho sắc, bén ) Tiếng Anh có nghĩa là Saw gumming (n).

Ý nghĩa – Giải thích

Saw gumming (n) nghĩa là giũa cưa, sửa cưa ( cho sắc, bén ).

Đây là cách dùng Saw gumming (n). Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Gỗ Saw gumming (n) là gì? (hay giải thích giũa cưa, sửa cưa ( cho sắc, bén ) nghĩa là gì?) . Định nghĩa Saw gumming (n) là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Saw gumming (n) / giũa cưa, sửa cưa ( cho sắc, bén ). Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Saw gumming (n) mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Saw gumming (n) .

Read More:   Feedback forms
Check Also
Close
Back to top button