Sansevieria fibre

Rate this post

Sansevieria fibre là gì?

Sansevieria fibre có nghĩa là (n) Xơ cứng sansevieria

Sansevieria fibre có nghĩa là (n) Xơ cứng sansevieria
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Xơ cứng sansevieria Tiếng Anh là gì?

(n) Xơ cứng sansevieria Tiếng Anh có nghĩa là Sansevieria fibre.

Ý nghĩa – Giải thích

Sansevieria fibre nghĩa là (n) Xơ cứng sansevieria.

Đây là cách dùng Sansevieria fibre. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Sansevieria fibre là gì? (hay giải thích (n) Xơ cứng sansevieria nghĩa là gì?) . Định nghĩa Sansevieria fibre là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Sansevieria fibre / (n) Xơ cứng sansevieria. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Sansevieria fibre mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Sansevieria fibre .

Read More:   立可迁入 tiếng trung là gì?
Check Also
Close
  • Session
Back to top button