Sand scratching

Rate this post

Sand scratching là gì?

Sand scratching có nghĩa là Vết xước sơn

Sand scratching có nghĩa là Vết xước sơn.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Vết xước sơn Tiếng Anh là gì?

Vết xước sơn Tiếng Anh có nghĩa là Sand scratching.

Ý nghĩa – Giải thích

Sand scratching nghĩa là Vết xước sơn..

Đây là cách dùng Sand scratching. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Sand scratching là gì? (hay giải thích Vết xước sơn. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Sand scratching là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Sand scratching / Vết xước sơn.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Sand scratching mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Sand scratching .

Read More:   Dehardened water
Check Also
Close
Back to top button