Sample book

Rate this post

Sample book là gì?

Sample book có nghĩa là (n) Sổ ghi mẫu

Sample book có nghĩa là (n) Sổ ghi mẫu
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Sổ ghi mẫu Tiếng Anh là gì?

(n) Sổ ghi mẫu Tiếng Anh có nghĩa là Sample book.

Ý nghĩa – Giải thích

Sample book nghĩa là (n) Sổ ghi mẫu.

Đây là cách dùng Sample book. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Sample book là gì? (hay giải thích (n) Sổ ghi mẫu nghĩa là gì?) . Định nghĩa Sample book là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Sample book / (n) Sổ ghi mẫu. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Sample book mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Sample book .

Read More:   Block
Check Also
Close
Back to top button