Safetystitch

Rate this post

Safetystitch là gì?

Safetystitch có nghĩa là (n) Vắt sổ

Safetystitch có nghĩa là (n) Vắt sổ
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Vắt sổ Tiếng Anh là gì?

(n) Vắt sổ Tiếng Anh có nghĩa là Safetystitch.

Ý nghĩa – Giải thích

Safetystitch nghĩa là (n) Vắt sổ.

Đây là cách dùng Safetystitch. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Safetystitch là gì? (hay giải thích (n) Vắt sổ nghĩa là gì?) . Định nghĩa Safetystitch là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Safetystitch / (n) Vắt sổ. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Safetystitch mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Safetystitch .

Read More:   On-board diagnostics
Back to top button