Rubbing block

Rate this post

Rubbing block là gì?

Rubbing block có nghĩa là Khối cao su trên vít lửa (gối cam)

Rubbing block có nghĩa là Khối cao su trên vít lửa (gối cam).
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Khối cao su trên vít lửa (gối cam) Tiếng Anh là gì?

Khối cao su trên vít lửa (gối cam) Tiếng Anh có nghĩa là Rubbing block.

Ý nghĩa – Giải thích

Rubbing block nghĩa là Khối cao su trên vít lửa (gối cam)..

Đây là cách dùng Rubbing block. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Rubbing block là gì? (hay giải thích Khối cao su trên vít lửa (gối cam). nghĩa là gì?) . Định nghĩa Rubbing block là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Rubbing block / Khối cao su trên vít lửa (gối cam).. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Rubbing block mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Rubbing block .

Read More:   Class a-thread
Back to top button