Roving size

Rate this post

Roving size là gì?

Roving size có nghĩa là (n) Cỡ sợi thô, chỉ số sợi thô

Roving size có nghĩa là (n) Cỡ sợi thô, chỉ số sợi thô
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Cỡ sợi thô, chỉ số sợi thô Tiếng Anh là gì?

(n) Cỡ sợi thô, chỉ số sợi thô Tiếng Anh có nghĩa là Roving size.

Ý nghĩa – Giải thích

Roving size nghĩa là (n) Cỡ sợi thô, chỉ số sợi thô.

Đây là cách dùng Roving size. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Roving size là gì? (hay giải thích (n) Cỡ sợi thô, chỉ số sợi thô nghĩa là gì?) . Định nghĩa Roving size là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Roving size / (n) Cỡ sợi thô, chỉ số sợi thô. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Roving size mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Roving size .

Read More:   Preservative
Check Also
Close
Back to top button