Round file

Rate this post

Round file là gì?

Round file có nghĩa là Giũa tròn

Round file có nghĩa là Giũa tròn.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Giũa tròn Tiếng Anh là gì?

Giũa tròn Tiếng Anh có nghĩa là Round file.

Ý nghĩa – Giải thích

Round file nghĩa là Giũa tròn..

Đây là cách dùng Round file. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Round file là gì? (hay giải thích Giũa tròn. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Round file là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Round file / Giũa tròn.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Round file mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Round file .

Read More:   气管直通外插 tiếng trung là gì?
Check Also
Close
Back to top button