Rough test

Rate this post

Rough test là gì?

Rough test có nghĩa là (n) Sự thử theo kinh nghiệm

Rough test có nghĩa là (n) Sự thử theo kinh nghiệm
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Sự thử theo kinh nghiệm Tiếng Anh là gì?

(n) Sự thử theo kinh nghiệm Tiếng Anh có nghĩa là Rough test.

Ý nghĩa – Giải thích

Rough test nghĩa là (n) Sự thử theo kinh nghiệm.

Đây là cách dùng Rough test. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Rough test là gì? (hay giải thích (n) Sự thử theo kinh nghiệm nghĩa là gì?) . Định nghĩa Rough test là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Rough test / (n) Sự thử theo kinh nghiệm. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Rough test mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Rough test .

Read More:   Bound water (n)
Back to top button