Rope squeezer

Rate this post

Rope squeezer là gì?

Rope squeezer có nghĩa là (n) Máy vắt liên tục

Rope squeezer có nghĩa là (n) Máy vắt liên tục
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Máy vắt liên tục Tiếng Anh là gì?

(n) Máy vắt liên tục Tiếng Anh có nghĩa là Rope squeezer.

Ý nghĩa – Giải thích

Rope squeezer nghĩa là (n) Máy vắt liên tục.

Đây là cách dùng Rope squeezer. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Rope squeezer là gì? (hay giải thích (n) Máy vắt liên tục nghĩa là gì?) . Định nghĩa Rope squeezer là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Rope squeezer / (n) Máy vắt liên tục. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Rope squeezer mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Rope squeezer .

Read More:   Ece test cycle
Back to top button