Roof ventilator

Rate this post

Roof ventilator là gì?

Roof ventilator có nghĩa là Ống thông gió trên mái

Roof ventilator có nghĩa là Ống thông gió trên mái
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

Ống thông gió trên mái Tiếng Anh là gì?

Ống thông gió trên mái Tiếng Anh có nghĩa là Roof ventilator.

Ý nghĩa – Giải thích

Roof ventilator nghĩa là Ống thông gió trên mái.

Đây là cách dùng Roof ventilator. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Roof ventilator là gì? (hay giải thích Ống thông gió trên mái nghĩa là gì?) . Định nghĩa Roof ventilator là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Roof ventilator / Ống thông gió trên mái. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Roof ventilator mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Roof ventilator .

Read More:   后退 tiếng trung là gì?
Check Also
Close
Back to top button