Roof opening panel alignment

Rate this post

Roof opening panel alignment là gì?

Roof opening panel alignment có nghĩa là Điều chỉnh (canh thẳng hàng) tấm mở cửa trời

Roof opening panel alignment có nghĩa là Điều chỉnh (canh thẳng hàng) tấm mở cửa trời.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Điều chỉnh (canh thẳng hàng) tấm mở cửa trời Tiếng Anh là gì?

Điều chỉnh (canh thẳng hàng) tấm mở cửa trời Tiếng Anh có nghĩa là Roof opening panel alignment.

Ý nghĩa – Giải thích

Roof opening panel alignment nghĩa là Điều chỉnh (canh thẳng hàng) tấm mở cửa trời..

Đây là cách dùng Roof opening panel alignment. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Roof opening panel alignment là gì? (hay giải thích Điều chỉnh (canh thẳng hàng) tấm mở cửa trời. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Roof opening panel alignment là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Roof opening panel alignment / Điều chỉnh (canh thẳng hàng) tấm mở cửa trời.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Read More:   硬盘 tiếng trung là gì?

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Roof opening panel alignment mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Roof opening panel alignment .

Check Also
Close
  • Daggings
Back to top button