Reverse idler gear

Rate this post

Reverse idler gear là gì?

Reverse idler gear có nghĩa là Bánh răng trung gian số lùi

Reverse idler gear có nghĩa là Bánh răng trung gian số lùi.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Bánh răng trung gian số lùi Tiếng Anh là gì?

Bánh răng trung gian số lùi Tiếng Anh có nghĩa là Reverse idler gear.

Ý nghĩa – Giải thích

Reverse idler gear nghĩa là Bánh răng trung gian số lùi..

Đây là cách dùng Reverse idler gear. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Reverse idler gear là gì? (hay giải thích Bánh răng trung gian số lùi. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Reverse idler gear là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Reverse idler gear / Bánh răng trung gian số lùi.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Reverse idler gear mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Reverse idler gear .

Read More:   Belt adjustment
Check Also
Close
Back to top button