Restrained beam

Rate this post

Restrained beam là gì?

Restrained beam có nghĩa là dầm ngàm hai đầu

Restrained beam có nghĩa là dầm ngàm hai đầu
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

dầm ngàm hai đầu Tiếng Anh là gì?

dầm ngàm hai đầu Tiếng Anh có nghĩa là Restrained beam.

Ý nghĩa – Giải thích

Restrained beam nghĩa là dầm ngàm hai đầu.

Đây là cách dùng Restrained beam. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Restrained beam là gì? (hay giải thích dầm ngàm hai đầu nghĩa là gì?) . Định nghĩa Restrained beam là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Restrained beam / dầm ngàm hai đầu. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Restrained beam mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Restrained beam .

Read More:   Rear spoiler high mounted stoplamp
Check Also
Close
Back to top button