resistant

Rate this post

Water-resistant là gì?

Water-resistant có nghĩa là (n) Không thấm nước, chống thấm nước

Water-resistant có nghĩa là (n) Không thấm nước, chống thấm nước
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Không thấm nước, chống thấm nước Tiếng Anh là gì?

(n) Không thấm nước, chống thấm nước Tiếng Anh có nghĩa là Water-resistant.

Ý nghĩa – Giải thích

Water-resistant nghĩa là (n) Không thấm nước, chống thấm nước.

Đây là cách dùng Water-resistant. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Water-resistant là gì? (hay giải thích (n) Không thấm nước, chống thấm nước nghĩa là gì?) . Định nghĩa Water-resistant là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Water-resistant / (n) Không thấm nước, chống thấm nước. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề resistant mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về resistant .

Read More:   Pro Rata
Back to top button