Replacement vehicle

Rate this post

Replacement vehicle là gì?

Replacement vehicle có nghĩa là Xe garage cho mượn chạy tạm khi sửa chữa xe khách hàng

Replacement vehicle có nghĩa là Xe garage cho mượn chạy tạm khi sửa chữa xe khách hàng.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Xe garage cho mượn chạy tạm khi sửa chữa xe khách hàng Tiếng Anh là gì?

Xe garage cho mượn chạy tạm khi sửa chữa xe khách hàng Tiếng Anh có nghĩa là Replacement vehicle.

Ý nghĩa – Giải thích

Replacement vehicle nghĩa là Xe garage cho mượn chạy tạm khi sửa chữa xe khách hàng..

Đây là cách dùng Replacement vehicle. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Replacement vehicle là gì? (hay giải thích Xe garage cho mượn chạy tạm khi sửa chữa xe khách hàng. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Replacement vehicle là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Replacement vehicle / Xe garage cho mượn chạy tạm khi sửa chữa xe khách hàng.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Read More:   Complex

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Replacement vehicle mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Replacement vehicle .

Back to top button