Releasing air brake system pressure

Rate this post

Releasing air brake system pressure là gì?

Releasing air brake system pressure có nghĩa là Áp suất nhả phanh

Releasing air brake system pressure có nghĩa là Áp suất nhả phanh.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Áp suất nhả phanh Tiếng Anh là gì?

Áp suất nhả phanh Tiếng Anh có nghĩa là Releasing air brake system pressure.

Ý nghĩa – Giải thích

Releasing air brake system pressure nghĩa là Áp suất nhả phanh..

Đây là cách dùng Releasing air brake system pressure. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Releasing air brake system pressure là gì? (hay giải thích Áp suất nhả phanh. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Releasing air brake system pressure là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Releasing air brake system pressure / Áp suất nhả phanh.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Releasing air brake system pressure mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Releasing air brake system pressure.

Read More:   Electrolytic dissociation
Check Also
Close
Back to top button