Regulating wheel

Rate this post

Regulating wheel là gì?

Regulating wheel có nghĩa là bánh dẫn

Regulating wheel có nghĩa là bánh dẫn
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Cơ khí.

bánh dẫn Tiếng Anh là gì?

bánh dẫn Tiếng Anh có nghĩa là Regulating wheel.

Ý nghĩa – Giải thích

Regulating wheel nghĩa là bánh dẫn.

Đây là cách dùng Regulating wheel. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Cơ khí Regulating wheel là gì? (hay giải thích bánh dẫn nghĩa là gì?) . Định nghĩa Regulating wheel là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Regulating wheel / bánh dẫn. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Regulating wheel mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Regulating wheel .

Read More:   Double knit
Check Also
Close
Back to top button