Regulated proportioning valve

Rate this post

Regulated proportioning valve là gì?

Regulated proportioning valve có nghĩa là Van phân phối theo tải

Regulated proportioning valve có nghĩa là Van phân phối theo tải.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Van phân phối theo tải Tiếng Anh là gì?

Van phân phối theo tải Tiếng Anh có nghĩa là Regulated proportioning valve.

Ý nghĩa – Giải thích

Regulated proportioning valve nghĩa là Van phân phối theo tải..

Đây là cách dùng Regulated proportioning valve. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Regulated proportioning valve là gì? (hay giải thích Van phân phối theo tải. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Regulated proportioning valve là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Regulated proportioning valve / Van phân phối theo tải.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Regulated proportioning valve mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Regulated proportioning valve .

Read More:   肉丸 tiếng trung là gì?
Check Also
Close
Back to top button