Red line

Rate this post

Red line là gì?

Red line có nghĩa là Mức báo động vượt quá tốc độ cho phép trên đồng hồ tốc độ động cơ

Red line có nghĩa là Mức báo động vượt quá tốc độ cho phép trên đồng hồ tốc độ động cơ.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Mức báo động vượt quá tốc độ cho phép trên đồng hồ tốc độ động cơ Tiếng Anh là gì?

Mức báo động vượt quá tốc độ cho phép trên đồng hồ tốc độ động cơ Tiếng Anh có nghĩa là Red line.

Ý nghĩa – Giải thích

Red line nghĩa là Mức báo động vượt quá tốc độ cho phép trên đồng hồ tốc độ động cơ..

Đây là cách dùng Red line. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Red line là gì? (hay giải thích Mức báo động vượt quá tốc độ cho phép trên đồng hồ tốc độ động cơ. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Red line là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Red line / Mức báo động vượt quá tốc độ cho phép trên đồng hồ tốc độ động cơ.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Read More:   甘草 tiếng trung là gì?

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Red line mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Red line .

Back to top button