Rear wheelhouse front extension

Rate this post

Rear wheelhouse front extension là gì?

Rear wheelhouse front extension có nghĩa là Tấm chắn bùn bánh sau

Rear wheelhouse front extension có nghĩa là Tấm chắn bùn bánh sau.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Tấm chắn bùn bánh sau Tiếng Anh là gì?

Tấm chắn bùn bánh sau Tiếng Anh có nghĩa là Rear wheelhouse front extension.

Ý nghĩa – Giải thích

Rear wheelhouse front extension nghĩa là Tấm chắn bùn bánh sau..

Đây là cách dùng Rear wheelhouse front extension. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Rear wheelhouse front extension là gì? (hay giải thích Tấm chắn bùn bánh sau. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Rear wheelhouse front extension là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Rear wheelhouse front extension / Tấm chắn bùn bánh sau.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Rear wheelhouse front extension mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Rear wheelhouse front extension .

Read More:   Speedometer driven gear
Back to top button