Rear quarter panel moulding

Rate this post

Rear quarter panel moulding là gì?

Rear quarter panel moulding có nghĩa là Đường gân, gờ ở tai xe sau

Rear quarter panel moulding có nghĩa là Đường gân, gờ ở tai xe sau.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Đường gân, gờ ở tai xe sau Tiếng Anh là gì?

Đường gân, gờ ở tai xe sau Tiếng Anh có nghĩa là Rear quarter panel moulding.

Ý nghĩa – Giải thích

Rear quarter panel moulding nghĩa là Đường gân, gờ ở tai xe sau..

Đây là cách dùng Rear quarter panel moulding. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Rear quarter panel moulding là gì? (hay giải thích Đường gân, gờ ở tai xe sau. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Rear quarter panel moulding là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Rear quarter panel moulding / Đường gân, gờ ở tai xe sau.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Rear quarter panel moulding mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Rear quarter panel moulding .

Read More:   到货到单未匹配明细表打印 tiếng trung là gì?
Check Also
Close
Back to top button