Rear numberplate light or lamp

Rate this post

Rear numberplate light or lamp là gì?

Rear numberplate light or lamp có nghĩa là Đèn bảng số phía sau xe

Rear numberplate light or lamp có nghĩa là Đèn bảng số phía sau xe.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Đèn bảng số phía sau xe Tiếng Anh là gì?

Đèn bảng số phía sau xe Tiếng Anh có nghĩa là Rear numberplate light or lamp.

Ý nghĩa – Giải thích

Rear numberplate light or lamp nghĩa là Đèn bảng số phía sau xe..

Đây là cách dùng Rear numberplate light or lamp. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Rear numberplate light or lamp là gì? (hay giải thích Đèn bảng số phía sau xe. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Rear numberplate light or lamp là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Rear numberplate light or lamp / Đèn bảng số phía sau xe.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Read More:   Wave amplitude

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Rear numberplate light or lamp mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Rear numberplate light or lamp.

Check Also
Close
Back to top button