Rear end accessory drive

Rate this post

Rear end accessory drive là gì?

Rear end accessory drive có nghĩa là Cơ cấu dẫn động phụ ở đuôi xe

Rear end accessory drive có nghĩa là Cơ cấu dẫn động phụ ở đuôi xe.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Cơ cấu dẫn động phụ ở đuôi xe Tiếng Anh là gì?

Cơ cấu dẫn động phụ ở đuôi xe Tiếng Anh có nghĩa là Rear end accessory drive.

Ý nghĩa – Giải thích

Rear end accessory drive nghĩa là Cơ cấu dẫn động phụ ở đuôi xe..

Đây là cách dùng Rear end accessory drive. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Rear end accessory drive là gì? (hay giải thích Cơ cấu dẫn động phụ ở đuôi xe. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Rear end accessory drive là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Rear end accessory drive / Cơ cấu dẫn động phụ ở đuôi xe.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Read More:   Solidify

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Rear end accessory drive mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Rear end accessory drive .

Check Also
Close
Back to top button