Real silk

Rate this post

Real silk là gì?

Real silk có nghĩa là (n) Tơ thật, tơ thiên nhiên

Real silk có nghĩa là (n) Tơ thật, tơ thiên nhiên
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Tơ thật, tơ thiên nhiên Tiếng Anh là gì?

(n) Tơ thật, tơ thiên nhiên Tiếng Anh có nghĩa là Real silk.

Ý nghĩa – Giải thích

Real silk nghĩa là (n) Tơ thật, tơ thiên nhiên.

Đây là cách dùng Real silk. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Real silk là gì? (hay giải thích (n) Tơ thật, tơ thiên nhiên nghĩa là gì?) . Định nghĩa Real silk là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Real silk / (n) Tơ thật, tơ thiên nhiên. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Real silk mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Real silk .

Read More:   Upright
Check Also
Close
Back to top button