Radiator grille bezel

Rate this post

Radiator grille bezel là gì?

Radiator grille bezel có nghĩa là Khung lắp két nước

Radiator grille bezel có nghĩa là Khung lắp két nước.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Khung lắp két nước Tiếng Anh là gì?

Khung lắp két nước Tiếng Anh có nghĩa là Radiator grille bezel.

Ý nghĩa – Giải thích

Radiator grille bezel nghĩa là Khung lắp két nước..

Đây là cách dùng Radiator grille bezel. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Radiator grille bezel là gì? (hay giải thích Khung lắp két nước. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Radiator grille bezel là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Radiator grille bezel / Khung lắp két nước.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Radiator grille bezel mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Radiator grille bezel .

Read More:   脚气病 tiếng trung là gì?
Check Also
Close
Back to top button