Radial component of cuttinh forcen

Rate this post

Radial component of cuttinh forcen là gì?

Radial component of cuttinh forcen có nghĩa là Thành phần lực cắt hướng kính

Radial component of cuttinh forcen có nghĩa là Thành phần lực cắt hướng kính
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Cơ khí.

Thành phần lực cắt hướng kính Tiếng Anh là gì?

Thành phần lực cắt hướng kính Tiếng Anh có nghĩa là Radial component of cuttinh forcen.

Ý nghĩa – Giải thích

Radial component of cuttinh forcen nghĩa là Thành phần lực cắt hướng kính.

Đây là cách dùng Radial component of cuttinh forcen. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Cơ khí Radial component of cuttinh forcen là gì? (hay giải thích Thành phần lực cắt hướng kính nghĩa là gì?) . Định nghĩa Radial component of cuttinh forcen là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Radial component of cuttinh forcen / Thành phần lực cắt hướng kính. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Radial component of cuttinh forcen mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Radial component of cuttinh forcen.

Read More:    wind beam
Check Also
Close
Back to top button