Quick take-up valve

Rate this post

Quick take-up valve là gì?

Quick take-up valve có nghĩa là Van cắt áp suất dư (phanh)

Quick take-up valve có nghĩa là Van cắt áp suất dư (phanh).
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Van cắt áp suất dư (phanh) Tiếng Anh là gì?

Van cắt áp suất dư (phanh) Tiếng Anh có nghĩa là Quick take-up valve.

Ý nghĩa – Giải thích

Quick take-up valve nghĩa là Van cắt áp suất dư (phanh)..

Đây là cách dùng Quick take-up valve. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Quick take-up valve là gì? (hay giải thích Van cắt áp suất dư (phanh). nghĩa là gì?) . Định nghĩa Quick take-up valve là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Quick take-up valve / Van cắt áp suất dư (phanh).. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Quick take-up valve mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Quick take-up valve .

Read More:   Starter motor
Check Also
Close
Back to top button