Quadratic equation

Rate this post

Quadratic equation là gì?

Quadratic equation có nghĩa là Phương trình bậc hai

Quadratic equation có nghĩa là Phương trình bậc hai
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

Phương trình bậc hai Tiếng Anh là gì?

Phương trình bậc hai Tiếng Anh có nghĩa là Quadratic equation.

Ý nghĩa – Giải thích

Quadratic equation nghĩa là Phương trình bậc hai.

Đây là cách dùng Quadratic equation. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Quadratic equation là gì? (hay giải thích Phương trình bậc hai nghĩa là gì?) . Định nghĩa Quadratic equation là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Quadratic equation / Phương trình bậc hai. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Quadratic equation mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Quadratic equation .

Read More:   Shock absorber bushing
Check Also
Close
Back to top button