Purchasing power

Rate this post

Purchasing power là gì?

Purchasing power có nghĩa là sức mua

Purchasing power có nghĩa là sức mua
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Ngân hàng.

sức mua Tiếng Anh là gì?

sức mua Tiếng Anh có nghĩa là Purchasing power.

Ý nghĩa – Giải thích

Purchasing power nghĩa là sức mua.

Đây là cách dùng Purchasing power. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Ngân hàng Purchasing power là gì? (hay giải thích sức mua nghĩa là gì?) . Định nghĩa Purchasing power là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Purchasing power / sức mua. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Purchasing power mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Purchasing power .

Read More:   低压预热器 tiếng trung là gì?
Check Also
Close
Back to top button