Profitability

Rate this post

Profitability là gì?

Profitability có nghĩa là Khả năng sinh lời

Profitability có nghĩa là Khả năng sinh lời
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế tài chính.

Khả năng sinh lời Tiếng Anh là gì?

Khả năng sinh lời Tiếng Anh có nghĩa là Profitability.

Ý nghĩa – Giải thích

Profitability nghĩa là Khả năng sinh lời.

Đây là cách dùng Profitability. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế tài chính Profitability là gì? (hay giải thích Khả năng sinh lời nghĩa là gì?) . Định nghĩa Profitability là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Profitability / Khả năng sinh lời. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Profitability mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Profitability .

Read More:   Diversity of citizenship suit
Check Also
Close
Back to top button