Production car or model

Rate this post

Production car or model là gì?

Production car or model có nghĩa là Xe sản xuất đại trà

Production car or model có nghĩa là Xe sản xuất đại trà.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Xe sản xuất đại trà Tiếng Anh là gì?

Xe sản xuất đại trà Tiếng Anh có nghĩa là Production car or model.

Ý nghĩa – Giải thích

Production car or model nghĩa là Xe sản xuất đại trà..

Đây là cách dùng Production car or model. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Production car or model là gì? (hay giải thích Xe sản xuất đại trà. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Production car or model là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Production car or model / Xe sản xuất đại trà.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Production car or model mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Production car or model .

Read More:   無邪気(むじゃき) tiếng nhật là gì?
Check Also
Close
Back to top button