Probabilistic design

Rate this post

Probabilistic design là gì?

Probabilistic design có nghĩa là Thiết kế theo xác suất

Probabilistic design có nghĩa là Thiết kế theo xác suất
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

Thiết kế theo xác suất Tiếng Anh là gì?

Thiết kế theo xác suất Tiếng Anh có nghĩa là Probabilistic design.

Ý nghĩa – Giải thích

Probabilistic design nghĩa là Thiết kế theo xác suất.

Đây là cách dùng Probabilistic design. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Probabilistic design là gì? (hay giải thích Thiết kế theo xác suất nghĩa là gì?) . Định nghĩa Probabilistic design là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Probabilistic design / Thiết kế theo xác suất. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Probabilistic design mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Probabilistic design .

Read More:   Flexible
Check Also
Close
Back to top button