Primary school

Rate this post

Primary school là gì?

Primary school có nghĩa là  trường tiểu học [5-11 tuổi]

Primary school có nghĩa là  trường tiểu học [5-11 tuổi]
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giáo dục.

 trường tiểu học [5-11 tuổi] Tiếng Anh là gì?

 trường tiểu học [5-11 tuổi] Tiếng Anh có nghĩa là Primary school.

Ý nghĩa – Giải thích

Primary school nghĩa là  trường tiểu học [5-11 tuổi].

Đây là cách dùng Primary school. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giáo dục Primary school là gì? (hay giải thích  trường tiểu học [5-11 tuổi] nghĩa là gì?) . Định nghĩa Primary school là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Primary school /  trường tiểu học [5-11 tuổi]. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Primary school mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Primary school .

Read More:   Under button
Check Also
Close
Back to top button