President / rector / principal / school head

Rate this post

President / rector / principal / school head là gì?

President / rector / principal / school head có nghĩa là  hiệu trưởng

President / rector / principal / school head có nghĩa là  hiệu trưởng
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giáo dục.

 hiệu trưởng Tiếng Anh là gì?

 hiệu trưởng Tiếng Anh có nghĩa là President / rector / principal / school head.

Ý nghĩa – Giải thích

President / rector / principal / school head nghĩa là  hiệu trưởng.

Đây là cách dùng President / rector / principal / school head. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giáo dục President / rector / principal / school head là gì? (hay giải thích  hiệu trưởng nghĩa là gì?) . Định nghĩa President / rector / principal / school head là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng President / rector / principal / school head /  hiệu trưởng. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề President / rector / principal / school head mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về President / rector / principal / school head.

Read More:   Drive pinion bearing cups
Check Also
Close
Back to top button