Pre dpf exhaust gas temperature sensor

Rate this post

Pre dpf exhaust gas temperature sensor là gì?

Pre dpf exhaust gas temperature sensor có nghĩa là Cảm biến nhiệt độ khí xả ở đầu vào ống xả (ra khỏi xu páp xả)

Pre dpf exhaust gas temperature sensor có nghĩa là Cảm biến nhiệt độ khí xả ở đầu vào ống xả (ra khỏi xu páp xả).
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Cảm biến nhiệt độ khí xả ở đầu vào ống xả (ra khỏi xu páp xả) Tiếng Anh là gì?

Cảm biến nhiệt độ khí xả ở đầu vào ống xả (ra khỏi xu páp xả) Tiếng Anh có nghĩa là Pre dpf exhaust gas temperature sensor.

Ý nghĩa – Giải thích

Pre dpf exhaust gas temperature sensor nghĩa là Cảm biến nhiệt độ khí xả ở đầu vào ống xả (ra khỏi xu páp xả)..

Đây là cách dùng Pre dpf exhaust gas temperature sensor. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Pre dpf exhaust gas temperature sensor là gì? (hay giải thích Cảm biến nhiệt độ khí xả ở đầu vào ống xả (ra khỏi xu páp xả). nghĩa là gì?) . Định nghĩa Pre dpf exhaust gas temperature sensor là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Pre dpf exhaust gas temperature sensor / Cảm biến nhiệt độ khí xả ở đầu vào ống xả (ra khỏi xu páp xả).. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Read More:   鸭脯 tiếng trung là gì?

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Pre dpf exhaust gas temperature sensor mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Pre dpf exhaust gas temperature sensor.

Check Also
Close
Back to top button