Power steering fluid

Rate this post

Power steering fluid là gì?

Power steering fluid có nghĩa là Dầu trợ lực lái

Power steering fluid có nghĩa là Dầu trợ lực lái.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Dầu trợ lực lái Tiếng Anh là gì?

Dầu trợ lực lái Tiếng Anh có nghĩa là Power steering fluid.

Ý nghĩa – Giải thích

Power steering fluid nghĩa là Dầu trợ lực lái..

Đây là cách dùng Power steering fluid. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Power steering fluid là gì? (hay giải thích Dầu trợ lực lái. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Power steering fluid là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Power steering fluid / Dầu trợ lực lái.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Power steering fluid mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Power steering fluid .

Read More:   Cost
Check Also
Close
Back to top button