Power distribution boxes

Rate this post

Power distribution boxes là gì?

Power distribution boxes có nghĩa là Hộp phân phối điện

Power distribution boxes có nghĩa là Hộp phân phối điện.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Hộp phân phối điện Tiếng Anh là gì?

Hộp phân phối điện Tiếng Anh có nghĩa là Power distribution boxes.

Ý nghĩa – Giải thích

Power distribution boxes nghĩa là Hộp phân phối điện..

Đây là cách dùng Power distribution boxes. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Power distribution boxes là gì? (hay giải thích Hộp phân phối điện. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Power distribution boxes là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Power distribution boxes / Hộp phân phối điện.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Power distribution boxes mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Power distribution boxes .

Read More:   https://Website của chúng tôi/box-corner-section-tieng-anh-ky-thuat-o-to/
Back to top button