Potassium fertilizer

Rate this post

Potassium fertilizer là gì?

Potassium fertilizer có nghĩa là phân kali

Potassium fertilizer có nghĩa là phân kali
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Hóa học.

phân kali Tiếng Anh là gì?

phân kali Tiếng Anh có nghĩa là Potassium fertilizer.

Ý nghĩa – Giải thích

Potassium fertilizer nghĩa là phân kali.

Đây là cách dùng Potassium fertilizer. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Hóa học Potassium fertilizer là gì? (hay giải thích phân kali nghĩa là gì?) . Định nghĩa Potassium fertilizer là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Potassium fertilizer / phân kali. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Potassium fertilizer mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Potassium fertilizer .

Read More:   Stock turnover (n)
Check Also
Close
Back to top button