Post tensioned concrete

Rate this post

Post tensioned concrete là gì?

Post tensioned concrete có nghĩa là Bê tông hậu ứng lực

Post tensioned concrete có nghĩa là Bê tông hậu ứng lực
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

Bê tông hậu ứng lực Tiếng Anh là gì?

Bê tông hậu ứng lực Tiếng Anh có nghĩa là Post tensioned concrete.

Ý nghĩa – Giải thích

Post tensioned concrete nghĩa là Bê tông hậu ứng lực.

Đây là cách dùng Post tensioned concrete. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Post tensioned concrete là gì? (hay giải thích Bê tông hậu ứng lực nghĩa là gì?) . Định nghĩa Post tensioned concrete là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Post tensioned concrete / Bê tông hậu ứng lực. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Post tensioned concrete mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Post tensioned concrete .

Read More:   라디오 tiếng hàn là gì?
Check Also
Close
  • Cherry
Back to top button