Portland cement

Rate this post

Portland cement là gì?

Portland cement có nghĩa là Xi măng pooclăng

Portland cement có nghĩa là Xi măng pooclăng
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

Xi măng pooclăng Tiếng Anh là gì?

Xi măng pooclăng Tiếng Anh có nghĩa là Portland cement.

Ý nghĩa – Giải thích

Portland cement nghĩa là Xi măng pooclăng.

Đây là cách dùng Portland cement. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Portland cement là gì? (hay giải thích Xi măng pooclăng nghĩa là gì?) . Định nghĩa Portland cement là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Portland cement / Xi măng pooclăng. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Portland cement mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Portland cement .

Read More:   Water repellent
Check Also
Close
Back to top button