Polyurethane powder

Rate this post

Polyurethane powder là gì?

Polyurethane powder có nghĩa là Bột pôliurêtan

Polyurethane powder có nghĩa là Bột pôliurêtan.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Bột pôliurêtan Tiếng Anh là gì?

Bột pôliurêtan Tiếng Anh có nghĩa là Polyurethane powder.

Ý nghĩa – Giải thích

Polyurethane powder nghĩa là Bột pôliurêtan..

Đây là cách dùng Polyurethane powder. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Polyurethane powder là gì? (hay giải thích Bột pôliurêtan. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Polyurethane powder là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Polyurethane powder / Bột pôliurêtan.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Polyurethane powder mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Polyurethane powder .

Read More:   Skim coat
Check Also
Close
Back to top button