Pollutant

Rate this post

Pollutant là gì?

Pollutant có nghĩa là Chất ô nhiễm

Pollutant có nghĩa là Chất ô nhiễm.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Chất ô nhiễm Tiếng Anh là gì?

Chất ô nhiễm Tiếng Anh có nghĩa là Pollutant.

Ý nghĩa – Giải thích

Pollutant nghĩa là Chất ô nhiễm..

Đây là cách dùng Pollutant. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Pollutant là gì? (hay giải thích Chất ô nhiễm. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Pollutant là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Pollutant / Chất ô nhiễm.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Pollutant mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Pollutant .

Read More:   Silicon carbide
Check Also
Close
Back to top button