Pneumatic suspension

Rate this post

Pneumatic suspension là gì?

Pneumatic suspension có nghĩa là Hệ thống treo khí

Pneumatic suspension có nghĩa là Hệ thống treo khí.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Hệ thống treo khí Tiếng Anh là gì?

Hệ thống treo khí Tiếng Anh có nghĩa là Pneumatic suspension.

Ý nghĩa – Giải thích

Pneumatic suspension nghĩa là Hệ thống treo khí..

Đây là cách dùng Pneumatic suspension. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Pneumatic suspension là gì? (hay giải thích Hệ thống treo khí. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Pneumatic suspension là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Pneumatic suspension / Hệ thống treo khí.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Pneumatic suspension mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Pneumatic suspension .

Read More:   https://Website của chúng tôi/criterion-tieng-anh-giay-da-may-mac/
Back to top button