Pleiotropic

Rate this post

Pleiotropic là gì?

Pleiotropic có nghĩa là có tính chất đa tính trạng

Pleiotropic có nghĩa là có tính chất đa tính trạng
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

có tính chất đa tính trạng Tiếng Anh là gì?

có tính chất đa tính trạng Tiếng Anh có nghĩa là Pleiotropic.

Ý nghĩa – Giải thích

Pleiotropic nghĩa là có tính chất đa tính trạng.

Đây là cách dùng Pleiotropic. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Pleiotropic là gì? (hay giải thích có tính chất đa tính trạng nghĩa là gì?) . Định nghĩa Pleiotropic là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Pleiotropic / có tính chất đa tính trạng. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Pleiotropic mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Pleiotropic .

Read More:   Ply
Check Also
Close
Back to top button