Pleated finish

Rate this post

Pleated finish là gì?

Pleated finish có nghĩa là (n) Vải đã xếp nếp

Pleated finish có nghĩa là (n) Vải đã xếp nếp
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Vải đã xếp nếp Tiếng Anh là gì?

(n) Vải đã xếp nếp Tiếng Anh có nghĩa là Pleated finish.

Ý nghĩa – Giải thích

Pleated finish nghĩa là (n) Vải đã xếp nếp.

Đây là cách dùng Pleated finish. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Pleated finish là gì? (hay giải thích (n) Vải đã xếp nếp nghĩa là gì?) . Định nghĩa Pleated finish là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Pleated finish / (n) Vải đã xếp nếp. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Pleated finish mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Pleated finish .

Read More:   Pattern design system
Check Also
Close
Back to top button